Human Recovery

Vi ser mennesket i sin helhed

HUMAN RECOVERY

Psykoterapi: indre smerte, sårbarhed, angst og sanser

Velkommen hos Human Recovery

Human Recovery tilbyder individuel terapi, konsulentydelser, supervision, personaleudvikling, udviklings,- og forandringsprocesser. Vi kan inden for vores arbejdsfelt bidrage med erfaringer, holdninger, metoder og faglig viden.

Vi er ydmyge over for den faglige viden den enkelte kunde besidder, på sit felt. Vores primære arbejdsform er derfor at virke som facilitator og proceskonsulent.

Vort brede erfaringsgrundlag fra privat og offentlig virksomhed er bl.a.: kulturforståelse, udvikling, undervisning, social, sundhed og omsorg, hvilket medvirker til at vi kan byde ind med analyser og løsninger. Konsulentydelserne sammensættes altid med udgangspunkt i kundens behov.

Klientudtalelser