Honey that flows2017-02-16T18:47:25+00:00

Honey that flows

HONNING DER FLYDER – en analyse af sygdoms- og sundhedsadfærd hos tyrkiske og marokkanske familier med diabetsbørn – MASTER OF PUBLIC HEALTH, KØBENHAVNS UNIVERSITET 2000 UDGIVELSE NR 39, Telcs Kathrine.

Undersøgelsen kan rekvireres på Københavns Universitet eller læses her.

Såfremt der citeres fra denne undersøgelse husk kildeangivelse.

Hent dokument