ANBEFALINGER2019-09-30T07:14:41+00:00

Anbefalinger

“Human Recovery har siden oktober 2014 leveret konsulentydelser til Røde Kors Asyl.

Human Recovery har leveret en mange facetteret indsats i Røde Kors Asyl her under støtte/kontaktpersonsordninger, psykosociale indsatser, nada akupunktur, traumebehandling, musikterapi og hesteassisteret terapi.

Indsatserne har været målrettet: psykiske lidelser, angst, stress, depressioner og traumer.

Alle indsatser har været iværksat iht Servicelovens bestemmelser. Der har været arbejdet med håndtering af psykiske lidelser, herunder f.eks. håndtering af mareridt, separationsangst eller indsovningsvanskeligheder.

Familiebehandlingsforløb har haft særligt fokus på hjælp til selvhjælp, herunder særligt at styrke forældrerollen og her igennem selv at kunne hjælpe børnene og skabe større trivsel for børnene.

Human Recovery har været meget fleksible i tilrettelæggelsen af opgaverne og har altid stået til rådighed – også når der har været et akut behov uden for sædvanlig arbejdstid. ”

Bess Lykke Sørensen

Socialkoordinator

“I Sorø Kommune, havde vi bestilt Human Recovery, til at komme og undervise os i PTSD – symptomer, reaktioner og behandling/relationen med mennesker med PTSD.

Det var et givende oplæg, som gav megen stof til eftertanke og lærdom til flere kollegaer, som intet vidste om PTSD eller havde en begrænses viden.

Tilbagemeldingerne fra kollegaerne har været meget positive, her er et par citater fra medarbejderne ”

…. “Jeg fik en betydeligt større kendskab til PTSD, end jeg havde i forvejen. Jeg lærte blandt andet noget om konsekvenserne af sygdommen, men fik også større indsigt i,hvem der kan blive ramt (“baggrunds”- årsager)”

“..Der var på dagen, mange aha oplevelser for mig selv men også fra flere andre”

“..Det var en kanon faglig dygtig oplægsholder, der kunne bruge hele gruppen af tilhører, i sit oplæg på en måde der gjorde det mere levende og nærværende”

“Jeg kan varmt anbefale Kathrine Telcs til foredrag, temadage, dialogmøder eller andet”.